Previsió
Metereològica

Data i hora oficials:
06:59 - 05/12/2021

Ajuntament de Saldes

Saldes al Facebook
Comparteix:     Enviar:   Imprimir:  

ORGT - AMPLIACIÓ TERMINIS DE PAGAMENT

06-05-2020

Amb la voluntat de mantenir-vos informats de la incidència  que, en la recaptació dels ingressos de dret públic del nostre municipi que porta a terme l'Organisme de Gestió Tributària, es va produint per les normes dictades amb ocasió del COVID-19, us faig avinent que per Reial decret llei 15/2020, d'abril de 2020, de mesures urgents complementàries per recolzar l'economia i l'ocupació, en el context de l'estat d'alarma declarat, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i prorrogat pel Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, s'amplien novament els terminis de manera que, les referències temporals als dies 30 d'abril i 20 de maig de 2020 efectuades a l'article 33 del Reial decret llei 8/2020 i a les disposicions addicionals vuitena i novena del Reial decret llei 11/2020, s'entenen realitzades al dia 30 de maig de 2020.

Per tant, els terminis afectats per aquesta modificació, quedaran com segueix:

- Liquidacions d'ingrès directe:

  • Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es trobaven en període de cobrament el dia 18 de març, s'amplien fins el 30 de maig de 2020.
  • Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s'hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s'amplien igualment fins el 30 de maig de 2020. No obstant, el termini finalitzarà en una data posterior al 30 de maig de 2020 si així resultés de l'aplicació de la norma general.

 

- Deutes en executiva

  • Els terminis de pagament de deute tributari en període executiu (62.5 LGT), oberts abans del 18 de març i no conclosos, s'amplien fins el 30 de maig de 2020.
  • Els terminis de pagament de deute tributari en període executiu (62.5 LGT), oberts a partir del 18 de març. s'amplien igualment fins el 30 de maig de 2020. No obstant, el termini finalitzarà en una data posterior al 30 de maig de 2020 si així resultés de l'aplicació de la norma general.

 

- Ajornaments i fraccionaments

  • Ajornaments o fraccions, el seu venciment es produirà el 30 de maig de 2020.

 

- Exposició pública de padrons

  • Els terminis d'exposició pública de padrons no conclosos a data 18 de març, s'amplien igualment fins al 30 de maig de 2020. No obstant, el termini finalitzarà en una data posterior al 30 de maig de 2020 si així resultés de l'aplicació de la norma general.

 

Recursos i reclamacions

El termini per a la interposició de recursos de reposició i reclamacions econòmicadministratives començarà a comptar-se des del 30 de maig de 2020.

Caldrà tenir en compte que com el 30 de maig és dissabte i, per tant inhàbil a efectes recaptatoris, la finalització de tots aquests terminis es traslladarà al següent dia hàbil, que en el nostre cas serà el dia 1 o 2 de juny, depenent de si el dia 1 és festiu o no al municipi.

 

Saldes, 30 d'abril de 2020

Documents:
Ban ORGT (PDF 428kB)
Vols rebre els titulars, l'agenda d'activitats i els anuncis oficials a la teva bùstia de correu? Apunta't-hi

Ajuntament de Saldes

CIF: P0818900C

Plaça Pedraforca, s/n

93 825 80 05

E-Mail: saldes@diba.cat

Amb la col·laboració de