OBERTURA ESPAI FAMILIAR PEDRAFORCA

Dimecres, 30 de novembre de 2022 a les 00:00

Benvolguts veïns i veïnes,
Fa uns mesos el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, va obrir la possibilitat d’obrir llars d’infants als pobles si teníem la necessitat de dotar-nos
d’aquest servei.

L’Ajuntament de Saldes va fer la consulta sobre la possibilitat d’obtenir aquest servei, donat que ara mateix tenim diverses famílies amb nenes i nens que necessiten
aquest servei.

Malauradament, la possibilitat de tenir una llar d’infants amb les condicions que ofereix el Departament va vinculat al fet de tenir escola al mateix municipi.

Aleshores van venir tècnics del Departament per mirar les nostres instal·lacions i estudiar la possibilitat de fer una llar d’infants Municipal, els nostres espais donen per
oferir aquest servei i vam fer un projecte per reformar l’espai.

En aquest cas el Departament dona una ajuda per l’obertura i adequació de l´equipament, però també condiciona a tenir sempre contractada una mestra i una
tècnica d’educació infantil per donar cobertura a la llar municipal.

El cost del personal va a càrrec de l’Ajuntament, per tant, a partir del segon any la disponibilitat econòmica del projecte amb dos sous és inassolible, només amb
recursos municipals, més si tenim en compte que l’acceptació de l’ajut, obliga a mantenir el compromís pressupostari durant cinc anys.

Vam parlar amb la Direcció General d’Ensenyament la possibilitat de fer un sistema on d’alguna manera el nostre projecte es pogués vincular amb l´escola de Vallcebre i
fer un sistema compartit.

Finalment, el passat 16 de novembre de 2022, vam tenir una reunió a la seu del Departament i vam constatar la impossibilitat de fer-ho vinculat a l´escola, més ara
que l´escola de Vallcebre ha fet la demanda de la creació d’una llar d’infants.

En el transcurs d’aquests mesos hem estat treballant braç a braç amb les famílies que necessiten el servei i entenem que nens de menys de tres anys és molt greu que
hagin de desplaçar-se a un altre poble per rebre el servei.

Per tant, conjuntament amb els pares, s’ha decidit obrir l’Espai Familiar Pedraforca, on els nens i nenes de Saldes podran tenir el servei, amb les màximes garanties i
condicions equiparables a les nenes i nens dels pobles que tenen escola.

Entenem que és una discriminació que un poble que té la necessitat d’un servei tan bàsic pel reequilibri territorial no tingui un lloc d’acollida pels infants en edat no
escolar inclòs en el sistema públic d’educació, és per això que per fer realitat aquest equipament, l’Ajuntament, sense cap ajut extern, dotarà els recursos necessaris
perquè no representi cap cost per a totes les famílies empadronades a Saldes i que vulguin utilitzar-lo. Això, òbviament, comportarà que possiblement haurem de destinar
menys recursos a altres activitats, però pensem que aquest equipament és absolutament prioritari i és un servei essencial pel nostre futur.

L’equipament estarà a punt a partir del proper dia 9 de gener del 2023. Les famílies interessades poden venir a l´Ajuntament a informar-se i rebran un manual de servei i
obligacions del projecte.

Ara mateix els pares i mares de manera voluntària han començat les tasques d’arranjament del local, esperem poder fer uns dies de voluntariat entre totes i tots els
veïns per aconseguir tenir un espai ben digne pels nostres infants.

Saldes, 30 de novembre de 2022
L’Alcalde

Darrera actualització: 15.02.2023 | 17:38