Informació destacada

Aquí podeu trobar el mapa de Pla Alfa actualitzat: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/incendis-forestals/mapes/mapa-pla-alfa/

PLA ALFA

El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin.

L'activació del Pla Alfa, per part dels Agents Rurals, ve donada pel mapa de perill diari d'incendi forestal i altres eines d'anàlisi de risc. En funció de les situacions de perill es gradua en una escala de 4 Nivells operatius, de 0 a 3, per cada comarca.

L'activació de cada Nivell comporta un grau de mobilització dels efectius de la Direcció General, la realització de determinades actuacions preventives i, en els casos dels Nivells 2 i 3, també l'activació de les fases de prealerta i alerta previstes en el Pla INFOCAT (Pla especial d'emergència per a incendis forestals a Catalunya).

Els Nivells del Pla Alfa i les actuacions concretes que comporten per als efectius de la Direcció General es relacionen a continuació.

Nivells del Pla Alfa
Nivell Actuacions bàsiques
Nivell 1:
Vigilància prioritària d'incendis forestals
 • Control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a menys de 500 m de zones forestals.
 • Identificació de l'autor del foc.
 • En cas de perill, s'ha de fer apagar.
 • Control de llocs predeterminats d'especial risc.
Nivell 2:
Vigilància exclusiva d'incendis forestals
 • Control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a menys de 500 m de zones forestals.
 • Identificació de l'autor del foc.
 • S'ha de fer apagar, excepte les autoritzacions excepcionals.
 • Control de llocs predeterminats d'especial risc.
 • Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades.
 • Posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats.
 • Control d'abocadors predeterminats.
Nivell 3:
Vigilància exclusiva i restricció d'accés a massissos forestals
 
 • Control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a menys de 500 m de zones forestals.
 • Identificació de l'autor del foc.
 • S'ha de fer apagar, excepte les autoritzacions excepcionals.
 • Control de llocs predeterminats d'especial risc.
 • Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades.
 • Posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats.
 • Control d'abocadors predeterminats.
 • Control d'accés a determinats massissos forestals.
 • Establiment d'un comitè de coordinació a la seu de la Unitat Operativa.
 • Establiment de centres de coordinació d'efectius en les zones d'actuació.

Més informació:  http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/incendis-forestals/avaluacio-risc-incendi/

Tauler d'anuncis
Notícies
Facebook

Campanyes
Agenda